Delar av en unik runsten som varit försvunnen sedan 1600-talet är nu återfunnen i Bogesund i Vaxholms kommun. På stenen finns det äldsta belägget för Ekerö i Mälaren. [RÄA]

Bogesundsstenen på 1600-talet enligt det träsnitt som skars efter Peringskiölds teckning
Bogesundsstenen på 1600-talet enligt det träsnitt som skars efter Peringskiölds teckning.

http://www.k-blogg.se/2013/04/26/runfynd-bland-blasipporna/