Förtjänstmedalj till folkbildare från Blekinge

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj tilldelas i år Henning Karlsson från Tararp, Blekinge. Utmärkelsen ges till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturminnesvården. Som grundare av ABU-museet i Svängsta, har Henning Karlsson bidragit till att rädda ett svenskt industriminne. Med iver och engagemang har han förmedlat sin kunskap och därmed gjort en stor insats som folkbildare.

Henning Karlsson var tretton år gammal när han började arbeta på Aktiebolaget Urfabriken (ABU). Fabriken tillverkade fickur, teleur och taxametrar och man hade just gjort sin första prototyp till spinnrullar för sportfiske. Så småningom kom tillverkningen att domineras av fiskeutrustning och 1943 flyttade fabriken till moderna lokaler.

När de gamla maskinerna från urtillverkningens dagar skulle kastas i samband med flytten, ställde Henning undan dem i ett skjul. Trettio år senare bestämde sig Henning och några av hans arbetskamrater för att ta hand om maskinerna och återställa den gamla urfabriken. Resultatet blev ABU-museet i Svängsta som invigdes 1977. Idag är det ett levande museum med maskiner från 1880-talet i funktion.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj har delats ut varje år sedan 1981. Medaljen går i första hand till personer som inte är yrkesmässigt verksamma inom kulturmiljövården.

Motiveringen för årets pristagare lyder:

”Henning Karlsson har med stor skicklighet, envishet och enastående engagemang byggt upp ABU-museet i Svängsta, norr om Karlshamn. Genom sitt fängslande sätt att visa upp och berätta, har han genom årens lopp gjort denna bygds industrihistoria högst levande för ett mycket stort antal människor. Sedan invigningen 1977 har ABU- museet besökts av över 20 000 människor från hela världen – i stort sett alla guidade av Henning Karlsson själv.”

Medaljen och ett diplom kommer att delas ut till Henning Karlsson i samband med Riksantikvarieämbetets höstmöte den 5 december.

(2001-11-08)