Vasapris till forskare i Växjö

Fil.dr Malin Lennartsson, verksam vid universiteten i Lund och Växjö, tilldelas Vasamuseets vänners pris för 2001. Prissumman på 25 000 kronor delas ut den 6 november varje år till en forskare som gett kunskap om det tidiga 1600-talet – den tid som regalskeppet Vasa byggdes i.

Malin Lennartsson får priset för sin avhandling I säng och säte – relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland. Avhandlingen behandlar synen på förhållandet mellan kvinna och man i äktenskapet, samt sexualiteten och kärleken under 1600-talet. Malin Lennartsson har studerat domkapitlet med dess protokoll och omfattande korrespondens. Vi möter i avhandlingen smålänningar inför rätten då de önskade bryta en trolovning eller ett äktenskap men också då de kämpade för rätten att leva tillsammans. Här behandlas frågor som: När blev ett förhållande ett ”rätt och riktigt” äktenskap? Vilket var idealet om det goda äktenskapet? Vad hände när äktenskapen inte fungerade? Förekom skilsmässor? Och fanns den romantiska kärleken redan på 1600-talet?

I sin avhandling låter Malin Lennartsson många röster bli hörda – prästernas och lagstiftarnas men framför kvinnors och mäns. Svaren på frågorna ger en ny bild av 1600-talet, anser Vasamuseets vänner.

(2001-11-07)