Forum för levande historia bildas

Den 1 juni bildas myndigheten Forum för levande historia. Enligt regeringens uppdrag skall myndigheten vara ett nationellt forum med uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Det övergripande målet är att stärka viljan att aktivt verka för alla människors lika värde.

– Vi lever fortfarande med konsekvenserna av andra världskrigets ohyggligheter och dagens skeende skapar morgondagens konflikter. För att förstå varför det ser ut som det gör i dag, måste vi ha kunskap om historien. Likgiltighet och tystnad både inför Förintelsen och andra folkmord liksom inför dagens problem, är de största hoten mot demokrati och människors lika värde, fastslår överintendent Heléne Lööw i programförklaringen.

Fil.dr Heléne Lööw är framförallt känd för sin forskning om nationalsocialism, rasism och antisemitism i ett historiskt perspektiv. Hon har publicerat böckerna Hakkorset och Wasakärven och Nazismen i Sverige 1980–1997, samt ett stort antal artiklar.

(2003-06-01)