Från armborst till plakat i Kalmar län

Från armborst till plakat är en bok om människor och händelser hämtade ur Kalmar läns historia och dess tidsram sträcker sig från början av 1500-talet till första hälften av 1900-talet. Det är naturligtvis ett urval. En grundtanke har dock varit att dels omfatta nämnda tidsperiod, dels geografiskt täcka in hela Kalmar län.

En gemensam nämnare kan vara ord som kommunikation, politisk formering, kamp för demokrati och rättvisa samt att göra sin röst hörd. Andra begrepp som dyker upp rör koncensus, ordhållighet och i förlängningen den svenska modellen. Vi kan även se en utvecklingslinje där det talade ordet går hand i hand med våldet för att sedan allt mer dominera den politiska scenen. Men på sikt kom emellertid det talade ordet att alltmer förlora terräng åt den framväxande skriftliga kulturen.

”Boken gör inte anspråk på att presentera nyvunna forskningsresultat annat än i undantagsfall utan faller i allmänhet tillbaka på tidigare publicerad litteratur och undersökningar, andra och i viss mån egna. Ett par kapitel har jag tidigare i något annan utformning presenterat, främst i form av föredrag”, skriver författaren Peter Danielsson.

Peter Danielsson är fil.lic i historia och antikvarie vid Kalmar läns museum. Han har tidigare skrivit bland annat Från gård till slagfält. Det äldre militära indelningsverket. Ett krigsfinansiellt experiment under svensk stormaktstid.

Peter Danielsson:
Från armborst till plakat. Demokratin 100 år – människor och händelser i Kalmar län
Kalmar läns museum
Utkom 2020