Under 1700-talet stod urmakeriet på sin höjdpunkt i Sverige. Vackra pendyler, ståtliga golvur och utsökta fickur. Att dessa ur fortfarande fungerar oklanderligt och pryder sin plats där de finns vittnar om den yrkesskicklighet, det kvalitetstänkande och den goda smak som rådde vid denna tid. 

Att vi idag kan utgå från att dessa ur så gott som hundraprocentigt var svensktillverkade i alla sina delar beror på frihetstidens strikta importrestriktioner. Senare blev det enklare att importera olika delar. 

I boken Fredmans tid. Frihetstiden, guldåldern för Stockholms urmakare går Bo J Ronnerstam igenom hur tillverkningen såg ut och vilka urmakare som fanns, med fokus på Stockholm, och då i första hand i Gamla stan. Urmakarna skötte också kyrkklockorna. 

Här redovisas de olika verkstäderna/urmakerierna, vad de gjorde, vilka regler som gällde, hur det gick ekonomiskt. Samtidigt vandrade Bellman i gränderna, han träffade som vi vet Fredman – släktskap finns också till just urmakaren Fredman. 

Bo J. Ronnerstam är civilingenjör, kulturhistoriker och författare. Han har tidigare givit ut Den franske hovurmakaren – om dalkarlen André Hesséns karriär i det händelserika 1700-talets Paris.

Bo J Ronnerstam:
Fredmans tid. Frihetstiden, guldåldern för Stockholms urmakare
Carlsson Förlag
Utkom 2013