Frispel – scenkonst i förvandling 1960–2000

Göteborgs stadsmuseum
16 maj 2020 – våren 2022

Föreställningsbild från Nationalteatern 1970. Okänd fotograf. Ur Göteborgs stadsmuseums arkiv

Föreställningsbild från Nationalteatern 1970. Okänd fotograf. Ur Göteborgs stadsmuseums arkiv

Under 1960- och 1970-talen tog en banbrytande och radikal scenkonstgeneration plats i rampljuset. De krossade traditioner, utmanade konventioner och förändrade spelreglerna för all framtida scenkonst. Stig in i en turbulent tid!

I utställningen Frispel berättas om de förändringar som ägde rum när den traditionella teaterkonsten i Göteborg vidgades till en samtida scenkonst med blandade genrer och uttryck. Allt verkade möjligt när en ny generation stormade fram på 1960- och 1970-talen och ifrågasatte teatrarnas rådande konventioner och hierarkier. De unga bildade fria grupper med nya mål och arbetssätt som både skakade om och inspirerade institutionerna under de kommande decennierna. En ny och progressiv scenkonst för en ny tid och en ny publik växte fram. Förskolor, förorter och fritidsgårdar förvandlades till självklara spelplatser.

I utställningen visas föremål ur museets samlingar som aldrig tidigare ställts ut, både från Göteborgs institutionsteatrar och fria grupper. Här presenteras välkända namn som Nationalteatern och Galenskaparna tillsammans med mindre kända, men starkt inflytelserika grupper som Teater Fem och Rubicon­.