Frivilliga har polerar Flygvapenmuseums DC-3

Frivilliga putsar på DC-3:an. Foto: Torsten Nilsson/Flygvapenmuseum

Frivilliga putsar på DC-3:an. Foto: Torsten Nilsson/Flygvapenmuseum

I ett unikt projekt har Flygvapenmuseum i Linköping tagit hjälp av frivilliga för att få hjälp med underhållet av ett av sina plan. Under våren har ett tiotal personer polerat en av de DC-3:or som finns på museet. Lagom till Flygvapnet firar 90 år i augusti kommer den skinande DC3-an att bogseras tillbaka till sin utställningsplats.

– I framtiden behöver vi hysa fler plan utomhus. Det här projektet har vi genomfört dels för att se hur vi kan göra det på bästa sätt, men också för att se om vi kan få hjälp med det av frivilliga, berättar Torsten Nilsson, enhetschef för samlingsenheten på Flygvapenmuseum.

DC-3:an som nu ställs i ordning till svenska flygvapnets 90-årsjubileum i augusti är ett av fyra flygplan som förvaras utomhus vid Flygvapenmuseum.

– Det kanske inte är världens roligaste jobb att polera ett flygplan, men intresset är stort. Under våren har vi polerat halva planet och nu ska vi göra det klart till flygdagarna i slutet av augusti, säger Torsten Nilsson och fortsätter:

– DC-3:an har stått ute sedan 1980 och har klarat sig bra. Under åren har planet fått en mossig yta och målningen har börjat flagna. Till flygdagarna ska det vara återställt till det yttre, med märkning, roder och vingklaffar. Invändigt ska flygplanet städas och dokumenteras. Motorer ska också de få ett yttre underhåll och konserveras för att klara av utomhusförvaring, säger Torsten Nilsson.

En stor del av det arbetet har utförts av frivilliga som samlats på onsdagskvällar utanför Flygvapenmuseum och polerat på planet.

– Vi hade ett upprop på Facebook som lockade 14 personer – att intresset skulle vara så stort trodde nog ingen här på museet, fortsätter Torsten Nilsson.

En av Flygvapenmuseums mest uppmärksammade fasta utställningar är flygplansvraket av DC-3:an som sköts ned över Östersjön på 50-talet.

– Men också den här DC-3:an har en spännande historia som vi nu ska klarlägga parallellt med underhållsarbetet. I plåten kan man se planets tidigare märkning; att det deltog i andra världskriget och att det användes som trafikflygplan i Norge och Sverige efter kriget, säger Torsten Nilsson.

1960 såldes DC-3:an till flygvapnet och 1980 blev det en del av flygvapenmuseums samlingar. Projektet att återställa det med hjälp av frivilliga är också ett sätt för museet att testa nya metoder i sitt bevaringsarbete.

– Vårt mål med projektet är att ge planet en koncentrerad dos av kärlek och underhåll. Före projektstart dokumenterades planets skick och en vårdplan upprättades. Projektet var också ett sätt att ta fram en ”Best practice-metod” för bevarande av flygplan som står utomhus. I takt med att olika flygsystem förändras inom flygvapnet kommer fler stora flygplan att knacka på museidörren och i dagsläget har vi minimalt med plats inomhus.

När projektets är klart ska en skinande blank DC-3:a bogseras tillbaks till sin utställningsplats utanför Flygvapenmuseum. Och för den som vill hjälpa till med arbetet är alltså välkommen att göra så i augusti.

– Men vi vill att man anmäler sig före, och det gör man enklast genom att ta kontakt med mig, säger Torsten Nilsson.