Gamla Uppsala är en av svensk historias viktigaste platser. Tror man. Ryktet om dess betydelse bygger till stor del på gissningar. Nu kan nya arkeologiska fynd börja skingra mystiken. [SvD]

https://www.svd.se/fynd-avslojar-hogarnas-hemlighet