Skatter från den svenska filmhistorien ligger otillgängliga i magasinen. En pågående elevutställning blåser nytt liv i drömmen om ett filmmuseum i Stockholm. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/drommen-om-ett-nytt-filmmuseum/