Gamla avrättningsplatser i Dalsland får denna vecka besök av arkeologer från Bohusläns museum. Syftet är att bättre dokumentera platserna och eventuellt hitta spår efter de avrättade. [P4 Väst] 

https://sverigesradio.se/artikel/5526136