Stockholms medeltida rötter är påtagliga i stadsbilden. Det går fortfarande att hitta många spår av det som började som en pålspärr i Strömmen och slutade som det medeltida Sveriges största stad. Här finns Gamla stan där gatunätet i stora drag är detsamma som på medeltiden, Storkyrkan med Sankt Göran och draken och Riddarholmskyrkan som under medeltiden var franciskanernas klosterkyrka.

I Det medeltida Stockholm berättar arkeologen Elisabet Regner om den fascinerande framväxten av en medeltida stad – hur staden en gång såg ut, hur den fungerade och hur den präglades av närheten till havet.

Liksom tidigare åtta delar i Historiska Medias serie med medeltida arkeologiska guideböcker, är denna illustrerad med färgfoton, nyritade rekonstruktioner och kartor.

Elisabet Regner är fil. dr i arkeologi och har disputerat med en avhandling om Alvastra kloster i Östergötland. Hon arbetar i dag som förste antikvarie vid Historiska museet i Stockholm.

Elisabet Regner:
Det medeltida Stockholm. En arkeologisk guidebok
Historiska Media
Utkom 2013