Gamla blomkrukor ger nya ledtrådar om historien

Blomkruka. Foto: Södermanlands museum

Foto: Södermanlands museum

På senare tid har intresset för trädgårdsarkeologi ökat. En del i det är att studera skärvor av gamla blomkrukor. Men sådana arkeologiska fynd missas ofta helt vid utgrävningar, enligt två arkeologer.

Läs artikeln på Vetenskapsradion

(2016-08-01)