Bilden av äldre tiders fäder som stränga familjeförsörjare stämmer inte. 1800-talets svenska pappa var lika barnkär som många av dagens fäder, menar historikern Tomas Berglund vid Mittuniversitetet som studerat den svenska papparollen på 1800-talet. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2423910