Gåtfulla Gårdby

Den syn som mötte arkeologen kom under lång tid att finnas kvar på hennes näthinna – ett skelett, helt inlindat med rep från huvud till fötter. Spåren av avhuggna ben visade också att mannen hade dött vid ett överfall eller i strid.

Att denna bok blev till kommer sig av att platsen hade någonting mycket ovanligt att berätta. Gåtfulla Gårdby är en skildring av vad som dolde sig under golvet i Gårdby kyrka på Öland.

Det hör inte till vanligheterna att en hel kyrka och alla gravar i den blir föremål för undersökning, och det är inte vilken undersökning som helst. Ett forskarteam bjuder på spännande och lättläst kunskap om bland annat hur DNA-analyser avslöjar de gravlagdas släktskap, hur strontiumanalyser berättar var personerna växte upp och dendrokronologin avslöjar när kyrkan byggdes.

Caroline Ahlström Arcini har arbetat som osteolog i 35 år och Rikard Hedvall som arkeolog i 40 år. De arbetar båda på Arkeologerna.

Caroline Ahlström Arcini & Rikard Hedvall:
Gåtfulla Gårdby. Kyrkor, skelett och DNA berättar om en öländsk socken
Ekström & Garay
Utkom 2022