Skånes historia 1376-1720

Skåne 2

Gunnar Wetterberg har tagit sig an uppgiften att skriva Skånes historia. I andra delen står Skåne mitt i kampen om herraväldet i Norden. Från drottning Margareta till Karl XII drog härarna genom landskapet.

Skåne blev också skådeplats för andra strider: adelsväldet var som starkast, bönderna gjorde uppror och Malmös borgmästare Jörgen Kock gjorde sin stad till motor i reformationen.

De skånska godsen blev rika på oxdriften till de kungriga städerna i norra Tyskland och Nederländerna. Astronomen Tycho Brahe blev den mest lysaande företrädaren för den rika delskultur som växte fram.

Med freden i Roskilde 1658 tog Sverige över Skåne, men Danmark gjorde det ena försöket efter det andra att återerövra landskapet. Friskyttar och snapphanar störde de svenska trupperna, men det svenska väldet befästes i slagen vid Lund 1676 och Helsingborg 1710. Freden i Köpenhamn satte punkt för flera hundra års återkommande härjningar av Skåne.

Band 1 av Skånes historia utkom hösten 2016 och det avslutande band 3 utkommer hösten 2017.

Gunnar Wetterberg är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Han har tagit emot Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Kunskapspriset från Nationalencyklopedin 2008.

Gunnar Wetterberg:
Skånes historia. Del 2. 1376-1720
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2017