Gemensam historieundervisning ska överbrygga nationsgränser

Jordglob. Foto: Linus Lindborg-Persson

Foto: Linus Lindborg-Persson

Historieämnet har ofta präglats av nationalistiska berättelser som skapat splittring och konflikt. Ett nytt internationellt projekt, som riktar sig till historielärare i hela Europa, ska i stället ska lyfta den gemensamma historien.

Historia kan användas som ett kraftfullt och destruktivt politiskt verktyg, vilket blivit tydligt inte minst under den ryska invasionen av Ukraina.

– Ämnet har på sätt och vis blivit kontaminerat med berättelser som använts för att bygga nationalism och föreställningar om vad nationen är eller har varit, säger Fredrik Alvén, docent i historia.

Han leder nu Malmö universitets arbete inom ramen för ett internationellt projekt om historieundervisning. Målet är att skapa en öppen webbplats med kursplaner, övningar, källmaterial och bedömningsstöd för historielärare i hela Europa.

– Vi bygger nu upp ett digitalt historielabb där lärare kan hitta inspiration och få verktyg att använda i sin undervisning. I stället för att fokusera på nationella historiska redogörelser och detaljer vill vi skapa förutsättningar för att undervisa om de stora utvecklingslinjerna i historien. Materialet på webbplatsen utgår från övergripande och gemensamma teman som migration, klass, kultur och genus, säger Fredrik Alvén.

Flera europeiska lärosäten ingår i samarbetet som leds universitetet i Murcia, Spanien. Webbplatsen ska också ge lärare inspiration till att jobba med aktiv pedagogik där elever får utveckla sin förmåga att förhålla sig till källor och historiska dilemman, berättar Fredrik Alvén.

– Det handlar om att självständigt kunna göra jämförelser, dra lärdomar och kunna sätta historiska skeenden i en kontext. Att förstå att människor i historien inte kan dömas utifrån vår tids moraliska värderingar utan att de haft begränsade möjligheter att agera i den tid och det sammanhang de levde i. Det skapar också en bättre förståelse för nutiden, säger Alvén.

Lärosätena i projektet tar fram material om olika historiska teman. Just nu arbetar Fredrik Alvén och kollegorna vid Malmö universitet med temat genus och kvinnors kamp för jämlikhet i Europa. Hela webbplatsen väntas vara klar mot slutet av året och en förhoppning är att skolor och klasser i olika länder kan samarbeta kring materialet.

– Jag hoppas att projektet kan utmana den traditionella historieundervisningen och hjälpa lärare att tänka nytt. Ytterst handlar det också om att bygga broar mellan framtidens europeiska medborgare.

(2022-03-24)