Kulturmiljöorganisationer får dela på 4,75 miljoner

Metalltyper och en sätthake. Foto: Willi Heidelbach (CC BY-SA 3.0)

Metalltyper och en sätthake. Foto: Willi Heidelbach (CC BY-SA 3.0)

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. I år har 24 organisationer fått dela på bidraget på 4,75 miljoner kronor. Nykomling bland organisationerna som får bidrag är Gramus, Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd.

För att få möjlighet att ta del av bidraget ska organisationerna uppfylla vissa kriterier. Det som väger tyngst är att organisationen är demokratiskt byggd och bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön samt främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Stor vikt läggs också vid medlemsantal och organisationens arbete att värva nya medlemmar. Årets bidrag söktes av 35 organisationer varav 11 var nya sökande organisationer. Av dessa uppfyllde 24 organisationer kriterierna.

– Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De bidrar stort till att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Det känns bra att kunna bidra till att ideella organisationer inom kulturmiljöområdet kan stödja och utveckla detta frivilliga engagemang, säger riksantikvarien Joakim Malmström.

Nykomling bland organisationerna som får bidrag är Gramus, Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd. Gramus är en paraplyorganisation som på ett nationellt plan verkar för att kunskapen om äldre grafisk teknik ska kunna leva vidare. De har en samordnande och kommunicerande funktion för de lokala grafiska museer som finns i landet. Gemensamt för de flesta medlemsmuseerna är att de är levande museer där maskiner och utrustning fortfarande är i bruk och demonstreras av personal som kan berätta om historien bakom för besökarna.

Mest pengar får Sveriges Hembygdsförbund, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Bland bidragsmottagarna återfinns också bland andra Svenska industriminnesföreningen, Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, Sveriges Ångbåtsförening och Marinarkeologiska sällskapet.

(2022-03-26)

Se även Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet får 4,75 miljoner (2019-04-13)