Vasamuseets vänners pris till Kari och Ülle Tarkiainen

Vasamuseets vänners pris 2013 tilldelas Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen för boken Provinsen bortom havet: Estlands svenska historia 1561-1710. Priset är på 35 000 kronor.

I juni 1561 övertog Sverige staden Reval, nuvarande Tallinn, med omgivande landsbygd vid Finska vikens södra kust. Inträdet på den baltiska scenen betydde början på Sveriges stormaktstid. Den svenska tiden i Estland varade i 149 år och tiden av svenskt välde har lämnat efter sig såväl synliga som osynliga band mellan Estland och det forna moderlandet.

Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen. Foto: Maimo Vellamäe

Pristagarna Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen.
Foto: Maimo Vellamäe. 

Ändå är områdets svenska historia relativt okänd i dagens Sverige och Finland. Provinsen bortom havet är den första heltäckande presentationen av Estlands svenska tid för en svensk publik. Läsaren kommer närmare Sveriges och Estlands gemensamma historiska rötter och får en större förståelse för människor och händelser på skeppet Vasas tid.

Fil.dr Kari Tarkiainen var tidigare Finlands riksarkivarie. Fil.dr Ülle Tarkiainen är verksam vid universitetet i Tartu, Estland. Vasamuseets vänners pris om 35 000 kronor delas ut av föreningen Vasamuseets vänner på Gustav Adolfsdagen som högtidlighålls årligen på Vasamuseet den 6 november.

Tidigare pristagare:

2012: Kristiina Savin
2011: Stefano Fogelberg Rota
2010: Moa Matthis
2009: Mats Hallenberg
2008: Mirkka Lappalainen
2007: Annika Sandén
2006: Inken Schmidt-Voges
2005: Anna Maria Forssberg
2004: Martin Bagge
2003: Torbjörn Eng
2002: Carl-Olof Cederlund
2001: Malin Lennartsson
2000: Sören Klingnéus
1999: Göran Stenberg
1998: Marie Louise Rodén
1997: Ebba During
1996: Stephen Johnston
1995: Jan Lindegren
1994: Leon Jespersen
1993: Jan Glete
1992: Nils Erik Villstrand

(2013-11-13)