Vasamuseets vänners pris 2013 tilldelas Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen för boken Provinsen bortom havet: Estlands svenska historia 1561-1710. Priset är på 35 000 kronor.

I juni 1561 övertog Sverige staden Reval, nuvarande Tallinn, med omgivande landsbygd vid Finska vikens södra kust. Inträdet på den baltiska scenen betydde början på Sveriges stormaktstid. Den svenska tiden i Estland varade i 149 år och tiden av svenskt välde har lämnat efter sig såväl synliga som osynliga band mellan Estland och det forna moderlandet.

Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen. Foto: Maimo Vellamäe

Pristagarna Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen.
Foto: Maimo Vellamäe. 

Ändå är områdets svenska historia relativt okänd i dagens Sverige och Finland. Provinsen bortom havet är den första heltäckande presentationen av Estlands svenska tid för en svensk publik. Läsaren kommer närmare Sveriges och Estlands gemensamma historiska rötter och får en större förståelse för människor och händelser på skeppet Vasas tid.

Fil.dr Kari Tarkiainen var tidigare Finlands riksarkivarie. Fil.dr Ülle Tarkiainen är verksam vid universitetet i Tartu, Estland. Vasamuseets vänners pris om 35 000 kronor delas ut av föreningen Vasamuseets vänner på Gustav Adolfsdagen som högtidlighålls årligen på Vasamuseet den 6 november.