Genus och gränser i Stockholm 1800–2000

Kliv in i Stockholms gömda, förbisedda och försvunna rum. I Bakom stadens kulisser tar forskare från skilda discipliner med läsaren på strövtåg i Stockholm från tidigt 1800-tal till sent 1900-tal. Antologin tar sin början bland de första omstridda schweizerierna i Staden mellan broarna, passerar stadens nya centrum för konsumtion och förströelser på Norr, gör uppehåll på det fashionabla Östermalm och avslutas i de förfallna Klarakvarteren.

Läsaren får besöka försvunna kaférum och slå in på det beryktade bordellstråket Norra Smedjegatan, träda in i undangömda kökstrappor, bevittna hemliga möten i Humlegårdens urinkurer och bekanta sig med de stora varuhusens upplysta skyltfönster. Vandringen avslutas bakom kulisserna på den svenska syndens stråk ”Klara porra” under 1970-talet.

Rummen har både fysiska och mentala gränser. De präglas av normer och ideal kring manligt och kvinnligt, liksom av gränsöverskridanden i spänningsfälten mellan offentligt och privat, arbete och fritid, smutsigt och rent, konsumtion och produktion. Det är också rum som inte alltid lämnat tydliga spår i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Antologin Bakom stadens kulisser är ett resultat av forskningsprojektet ”Bekönade rum”. Mångdimensionella vandringar i stadens historia. Genom ett nära samarbete mellan arkivarier, antikvarier och forskare har projektet syftat till att skriva fram en mer mångfacetterad stadshistoria med utgångspunkt i de spår av levt liv som speglas i kulturarvsinstitutionernas föremål, bilder och foton.

De medverkande författarna är Klara Arnberg, Karin Carlsson, Orsi Husz, Rebecka Lennartsson, Ulrika Torell och Thomas Wimark.

Karin Carlsson & Rebecka Lennartsson (redaktörer):
Bakom stadens kulisser. Genus och gränser i Stockholm 1800–2000
Stockholmia förlag
Utkom 2021