Otto Nordenskjöld genom kameran

Otto Nordenskjöld var en av Sveriges mest kända upptäcktsresande och polarforskare under åren kring det förra sekelskiftet. Mest bekant är han för den spektakulära Antarktisexpeditionen 1901–1903, under vilken hans fartyg blev fastskruvat i isen och sjönk. Expeditionens medlemmar, som befann sig på olika platser kring den antarktiska halvön, fick tillbringa en extra vinter under obegripligt svåra förhållanden, innan de blev mirakulöst räddade av en argentinsk undsättningsexpedition.

Nyligen påträffades på Göteborgs universitet ”talrika skioptikonbilder” från Otto Nordenskjölds samlade föreläsningar. Flera av fotografierna har aldrig publicerats tidigare. Dessa bilder har restaurerats och digitaliserats för att kunna visas för en bred publik. I boken Otto Nordenskjöld genom kameran återfinns några av de bästa bilderna i tryckt form, samtidigt som den åter berättar historien om Otto Nordenskjölds spännande forskarliv och om de forskningsresultat som står sig ännu i dag. Det är en historia som tål att berättas om och om igen.

Otto Nordenskjöld reste inte bara till Antarktis. Redan som 25-åring genomförde han en stor forskningsresa till Eldslandet och Patagonien och besökte helt okända trakter. Dessutom deltog han i expeditioner till Grönland, Spetsbergen och Anderna och tillbringade också en sommar som guldgrävare i Klondike. Efter sin hemkomst från Antarktis blev Otto Nordenskjöld professor i geografi vid Göteborgs Högskola, undervisade studenter, skrev vetenskapliga artiklar och böcker och höll föredrag om sina resor i både Europa och Nordamerika.

De medverkande skribenterna är professor Sofia Thorsson, professor emeritus Claes G. Alvstam, universitetslektor emeritus Björn Holmer, förste bibliotekarie Anders Larsson och universitetslektor Mats Olvmo – samtliga med anknytning till Göteborgs universitet.

Alvstam, Holmer, Larsson, Olvmo & Thorsson:
Otto Nordenskjöld genom kameran. Forskningsresorna i bilder
Votum Förlag
Utkom 2021