Frövifors Pappersbruksmuseum är Årets industriminne

Foto: Frövifors pappersbruk.

Foto: Frövifors pappersbruk.

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2023 till Frövifors Pappersbruksmuseum i Västmanland. Museet får priset för att det ”har förmått att vidga sin berättelse och göra den aktuell och angelägen”.

–  Det känns fantastiskt roligt att ha blivit tilldelad denna fina utmärkelse! Vi är väldigt glada och stolta över det. Utvecklingen av museets basutställningar och frågan om hur vi förmedlar kunskap om den spännande industrimiljön vi som stiftelse förvaltar till kommande generationer ligger självklart oss varmt om hjärtat, säger museichefen Mikael Tiderman till Nättidningen Svensk Historia.

Det är styrelsen för Svenska industriminnesföreningen som utser Årets industriminne efter nomineringar från museer, länsstyrelser, föreningens medlemmar, organisationer och enskilda personer.

– Anledningen att vi valde Frövifors är att vi anser att detta är en bra representant för ett levande kulturarv där kunskapen om en viktig del av svensk industrihistoria kontinuerligt har överförts från en generation till en annan. Pappersbruksmuseet i Frövifors har genom sin verksamhet i allra högsta grad möjliggjort ett långsiktigt bevarande av en unik industrimiljö och genom sin publika verksamhet förvaltat vårt gemensamma kulturarv för framtiden, säger Svenska industriminnesföreningens ordförande Roine Viklund till Nättidningen Svensk Historia.

Motiveringen lyder i sin helhet:

”Priset 2023 motiveras av att pappersindustrin är en svensk basindustri med djupa rötter. När bruksdöden drog fram genom Bergslagen var det de bruk som var öppna för förändring som kunde överleva och Järnbruket i Frövifors ersattes av ett träsliperi för pappersmassetillverkning år 1889. Ett par år senare började tidningspapper tillverkas i Frövi och än i dag produceras papper i Frövifors, numera med inriktning på hållbara pappersförbackningar. Tillverkningen sker i toppmoderna fabrikslokaler – i de äldre fabrikslokalerna huserar Frövifors Pappersbruksmuseum. I museets maskinhall står maskinerna kvar så som de lämnades när den nya fabriken invigdes år 1980.

Frövifors Pappersbruksmuseum har förmått att vidga sin berättelse och göra den aktuell och angelägen. Papperstillverkningen vid bruket har därmed satts in i en historisk och samhällelig kontext. I museets lokaler förmedlas kunskap om träråvarans väg till färdig produkt, om papprets historia och tillverkningens industrialisering, om pappersarbetarnas vardag, om papper som förpackningsmaterial och om papper som material för kreativt konstskapande. Människan står hela tiden i centrum för upplevelsen och förmedlingen.

Pappersarbetarnas minnen har samlats in och besökaren kan ta del av dem på de platser där de engång utspelat sig. Barn får möjlighet att med pedagogisk vägledning göra eget papper. Papperskonst skapas av konstnärer ’in Residence’ och utställningar med papper som utgångspunkt ger besökaren upplevelser av materialets mångsidighet. Genom lokala, regionala och nationella samarbeten och en mångfald av aktiveter har Frövifors Pappersbruksmuseum utvecklats till en mötesplats som bidrar till social hållbarhet för Fröviborna och utgör en attraktion för hela landet.”

Frövifors Pappersbruksmuseum öppnar för säsongen i midsommarveckan och har sedan fram till den sista september, men erbjuder också förbokade besök under vardagar.

– Nu laddar vi upp inför en sommarsäsong som kommer att vara fylld med saker som händer på museet. Det kommer nya inslag för barn och unga nere i maskinhallen. Där kommer de kunna ta på sig en arbetsoverall och genom nya interaktiva inslag i utställningen få ”arbeta en dag på pappersbruket”, säger Mikael Tiderman.

Svenska industriminnesföreningen har utsett Årets industriminne varje år sedan 1995. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelse är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för at bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. Mottagaren får en gjutjärnsplakett som delas ut vid en ceremoni på den aktuella platsen.

Årets industriminne
2022: Abecita of Sweden
2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik
2020: Jädraås samhälle
2019: Växbo Lin
2018: Dalslands kanal
2017: Långbans gruv- och kulturby
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri

(2023-05-09)