Forskning om kvinnors arbete prisbelönad

Ekonomihistorikern docent Rodney Edvinsson vid Stockholms universitet har av Svenska Historiska Föreningen tilldelats Emil Hildebrands pris för bästa uppsats i Historisk tidskrift 2009. Uppsatsen har titeln ”Ekonomisk tillväxt, gensuarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning”.

Prismotiveringen lyder:
”Rodney Edvinsson artikel behandlar ett centralt och närmast klassiskt problem i ekonomisk och social historia och de ekonomiska vetenskaperna i allmänhet: hur skall vi foga in det obetalda hemarbetet i beräkningen av ekonomisk tillväxt? Edvinsson tar ett brett historiskt grepp på sitt ämne. Han har en djup metodisk och teoretisk kringsyn och behandlar frågan på ett innovativt sätt. Han diskuterar inte enbart det obetalda hemarbetets betydelse för BNP-beräkningar men också hur det påverkar genusarbetsdelning och individernas tidsanvändning.”

Prissumman uppgår till 15 000 kronor och prisutdelningen kommer att ske i samband med Svenska Historiska Föreningens årsmöte den 6 maj 2010. Priskommittén har bestått av professor Ulf Jonsson, Stockholm, professor Christina Carlsson Wetterberg, Örebro, och professor emerita Eva Österberg, Lund.

Förra året gick Emil Hildebrands pris till idéhistorikern Edda Manga vid Uppsala universitet för uppsatsen ”Kolonialism och rättfärdigt krig – Francisco de Vitoria: Det rättfärdiga krigets återkomst”.