Göteborgs Remfabrik är Årets industriminne

I den gamla Remfabriken mitt i Göteborg har nästan ingenting ändrats sedan början av 1900-talet. Entusiaster har lyckats bevara textilmaskinerna i körbart skick, och det gör fabriken unik även internationellt. Nu har den utsetts till Årets industriminne 2012.

Varje år lyfter Svenska Industriminnesföreningen fram en särskilt värdefull industrihistorisk miljö, och nu har Årets industriminne utsetts för artonde året i rad. Sedan 1995 har utmärkelsen delats ut till bland annat Porjus kraftverkssamhälle, Repslageriet i Älvängen, Forsviks bruk, Grimetons radiostation och Kalklinbanan Forsby-Köping. I dag lämnade Thomas Martinsson, kulturnämndens ordförande i Göteborg, över utmärkelsen till Föreningen Göteborgs Remfabrik.

Göteborgs Remfabrik, Årets Industriminne 2012. Foto: Göteborgs Remfabrik
Foto: Göteborgs Remfabrik

Göteborgs Remfabrik, som ligger i stadsdelen Gårda i centrala Göteborg, ser fortfarande ut som vilken fabrik som helst i början av 1900-talet. När produktionen i fabriken upphörde i november 1977 stängde personalen av maskinerna och gick hem, och precis så som fabriken såg ut då, ser den ut idag. Fabriken är numera ett arbetslivsmuseum som drivs av Föreningen Göteborgs Remfabrik, och varje måndagkväll och andra söndagen varje månad hålls visningar där några av maskinerna demonstreras. Utöver de maskiner som väver drivremmar finns några för tillverkning av snörmakerier och spetsar.

Göteborgs Remfabrik, Årets Industriminne 2012. Foto: Göteborgs Remfabrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Göteborgs Remfabrik

Svenska Industriminnesföreningens motivering:
”Remfabriken är något så ovanligt som en intakt textilfabrik mitt i en hårdexploaterad storstad. I fabriken har nästan ingenting ändrats sedan nedläggningen och fabriken ser till större delen fortfarande ut som den gjorde under 1900-talets första decennier.

Här har entusiastiska eldsjälar inom Föreningen Göteborgs Remfabrik lyckats bevara en fabrik där körbara textilmaskiner får det att rista i de väggar och golv som ännu bär spår av många och långa arbetsdagar. Detta gör anläggningen intressant även i internationell jämförelse.

Här utvecklar man samarbeten med textila och tekniska utbildningar och verkar på detta sätt inte bara för fabrikens bevarande utan även för att bevara yrkeskunskapen från den mekaniska textilindustrin i Sverige.”

(2012-11-25)