Historiska museet köper unikt blybleck

Historiska museet har köpte ett unikt blybleck på Bukowskis. Blecket, som är från 1100-talets slut eller 1200-talet har totalt 483 runor fördelade på 19 rader samt en inristad framställning av Kristus som världshärskaren och världsdomaren. Det hittades 1992 i en jordhög i Kävlinge och har sedan dess varit i privat ägo.

– Blecket är inte ett vackert konstföremål, men har ett stort värde på det kulturhistoriska och språkliga planet, säger Göran Tegnér, 1:e antikvarie på Historiska museet.

Det har en av de längre bevarade inskrifterna på latin skriven med runor. Som föremål är det unikt och berättar om ett bruk från tidig medeltid som inte tidigare var belagt. Blecket har troligtvis haft som funktion att oavbrutet sända ut sin bön om Faderns, Sonens och den helige Andes skydd för gården och dess invånare.

Blybleck bildsida

Blybleck bildsida. Foto: Bukowskis.

Blecket, som är i det närmaste kvadratiskt, cirka 7 x 8 centimeter stort, påträffades i en jordhög i samband med utgrävningar i Kävlinge, Skåne. Undersökningarna visade att det på platsen funnits bosättningar från vikingatid/tidig medeltid med aktiviteter ända in på 1200-talet. Riksantikvarieämbetets jurister har tidigare undersökt möjligheterna att se blecket som kommande från en fast fornlämning, men eftersom det hittades i en jordhög har det inte gått att belägga att blecket kommer från boplatsen.

1998 undersöktes blecket vid Lunds universitet samt av Helmer Gustavsson, runspecialist på Riksantikvarieämbetet. Inskriften på blecket är en typ av välsignelse som brukar kallas ”Benedicto mansionis”. Texten innehåller både välsignande och ont-fördrivande element samt ett citat ut Psaltaren. Runinskriften är ristad med en vass spets, kanske en knivspets. Det är framförallt bildframställningen som man har kunnat datera till 1100-talets slut eller 1200-tal, enbart med hjälp av runornas form är det svårare att fastställa åldern.

Blybleck runsida

Blybleck runsida. Foto: Bukowskis.

– Vi är mycket glada att vi förvärvat föremålet, säger Göran Tegnér. Det hade varit mycket olyckligt om detta unika föremål hade försvunnit ut ur den offentliga sfären och hamnat i en privatsamling.

Inom en snar framtid kommer blecket att ställas ut så att allmänheten kan ta del av det och dess historia.

(2003-12-06)