Porjus kraftverkssamhälle årets industriminne

Svenska Industriminnesföreningens styrelse har utsett Porjus kraftverkssamhälle till Årets industriminne 2009. Mottagare av utmärkelsen är Porjus arkivkommitté. Motiveringen är följande:

”Porjus arkivkommitté tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2009 för ett långsiktigt, uthålligt och framåtsyftande arbete med att bevara och samla kunskap kring Porjus kraftverkshistoria samt för sitt arbete för att utveckla Porjus kraftverkssamhälle till ett viktigt besöksmål och en turistattraktion.”

Porjus kraftverkssamhälle. Foto: Tekniska museets arkiv
Porjus kraftverkssamhälle.
Foto: Tekniska museets arkiv.

Porjus kraftverkssamhälle speglar en mycket viktig del av Norrbottens och Sveriges industrihistoria. Kraftstationen och samhället i Porjus är en del av Norrbottens teknologiska megasystem, vars olika delar har spelat och fortfarande spelar en central roll i utvecklingen i Sverige, ekonomiskt, socialt och politiskt.

Porjus gamla kraftstation är ett storskaligt industriminne, ett pionjärverk som växte fram i väglöst land under åren 1910–1915. Kraftstationen är restaurerad och genom visningar kan besökarna se kontrollrummet och maskinsalen bevarade i ursprungligt skick. En permanent bildutställning berättar om de svåra förhållanden som gällde när pionjärerna byggde Porjus. Vattenkraften och dess människor dokumenteras dessutom i ett arkiv med fotografier, film och skriftligt material av Porjus Arkivkommitté sedan 1962. Arkivkommittén har också publicerat flera böcker och skrifter. Det mångåriga arbetet har kunnat genomföras genom löpande stöd från Vattenfall.

Porjus gamla kraftstation. Foto: Tekniska museets arkiv
Porjus gamla kraftstation.
Foto: Tekniska museets arkiv.

Svenska industriminnesföreningen har sedan starten 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård. Varje år sedan 1995 har föreningen utsett Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande insatser.

(2010-02-06)