Grannländer i pressen under olympiska vinterspel

Under stora delar av 1900-talet konsumerade nordiska publiker regelbundet rapporter om hur idrottare från den egna nationen tävlade mot sina nordiska grannar vid olympiska vinterspel. Inte minst gällde detta dagspressen, som kontinuerligt skildrade spelen som en berättelse om nordiska och nationella identiteter, samt den föreställda relationen mellan dessa. Detta gällde särskilt i Sverige, Norge och Finland, vars huvudstäders tidningar utgör avhandlingens källmaterial. I fallet Finland begränsas studien dock endast till svenskspråkiga tidningar.

Avhandlingen tillhandahåller nya perspektiv på historien om nordisk identitetskonstruktion genom att analysera representationer av nordiska grannländer inom ramen för dessa berättelser, och belyser särskilt tre aspekter. För det första visar avhandlingen hur dagspressen reflekterade och konstruerade normer och antaganden om hur nordbor skulle känna inför varandra som grannar, och inför grannarnas öden vid spelen. För det andra bidrar avhandlingens analyser med ny förståelse för Norden som populärkulturellt föreställt fenomen, vilket kompletterar mer elitfokuserad forskning om nordisk identitetskonstruktion. För det tredje belyser avhandlingen hur medieringen av vinterspelen reflekterade och konstruerade föreställningar om den specifika relationen mellan ett nordiskt och ett nationellt kollektiv, och normativa antaganden om hur spänningen mellan de två skulle hanteras.

Genom såväl kvantitativa som kvalitativa läsningar av källmaterialet visar avhandlingen sammanfattningsvis hur tidningarna med hjälp av ironi, humor och tävlingsnarrativ framställde Norden som en speciell sorts vinterolympisk lekgemenskap.

Martin Johansson:
De nordiska lekarna. Grannländer i pressen under olympiska vinterspel
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Disputation: 12 maj 2023