Ett gravfält i centrala Vallentuna skall omvandlas till en pedagogisk park. Parken kommer att belysa ortens förhistoria och visa hur gravfältet hänger ihop med tidigare byar, gårdar och verksamheter i området.

Gravfältet, som ligger intill Fornminnesvägen, Hövdingavägen och Vikingavägen, innehåller cirka 30 fornlämningar från äldre och mellersta järnåldern.

– Ursprungligen var gravfältet ett öppet fält med begränsad växtlighet. Genom att avverka träd och röja annan vegetation återställer vi nu gravfältet till sin ursprungliga öppna miljö, säger Maria Rydell, landskapsarkitekt på kommunen.

Grundröjningen och avverkningen på gravfältsområdet beräknas starta i mitten av augusti, bland annat med hjälp av häst. Därefter kommer arkeologer från Stockholms läns museum att göra en uppmätning av fornlämningarna och registrera dessa. Under hösten 2011 kommer även skolklasser att kunna följa omvandlingen av gravfältet inom ramen för Skapande Skola.

– Eftersom Vallentuna växer kraftigt är det viktigt att skapa ”gröna lungor” i samhället. Att kombinera detta med att lyfta fram de historiska spåren i landskapet känns extra roligt, säger Maria Rydell.