Det är under sommaren många av oss upptäcker Sverige . Vi återvänder till den plats där vi föddes eller växte upp. Eller så besöker vi helt nya orter. Oavsett om vi reser bort, eller stannar hemma, så vill många människor uppleva natur och kultur.

För den som är intresserad av historia finns det givna platser att besöka. Uppsala domkyrka, Gamla Upsala, Linnés Hammarby eller de uppländska vallonbruken har en lika given plats i dagens turistbroschyrer som de haft i generationer svenska elevers historieböcker. Det är viktiga platser för vår nationella historia.

Men i takt med att arkiv och museer digitaliseras kan var och en av oss göra vår egen historiska resa. Genom några enkla sökningar på internet kan vi själva söka reda på närmsta fornminne på vilken plats som helst, eller ta del av gamla tidningar och filmer som varit begravda i magasin under många år. Plötsligt kan vi resa i tid och rum för att söka vår egen släkts historia. Inom ramen för projektet K-samsök även kallat SOCH – Swedish Open Cultural Heritage är tanken att skapa en interaktiv tjänst där enskilda kan bidra med sin kunskap. Oavsett om man är intresserad av idrottshistoria eller vikingatid, utvandringen till Amerika eller förlista vrak i vår skärgård behöver man inte förlita sig till institutionernas egna prioriteringar av utställningar utan man kan själv söka reda på fakta och information på ett helt nytt sätt.

Vi som arbetar inom arkiv och museer är djupt engagerade att fullfölja vårt uppdrag – att göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för så många som möjligt. Digitaliseringen ger oss revolutionerande möjligheter att förverkliga detta på ett helt nytt sätt. Även om utvecklingen kommit en god bit på vägen återstår mycket att göra innan vårt kulturarv verkligen kan betraktas som en ”kulturell allmänning” fullt ut till glädje och nytta för enskilda medborgare, forskare och föreningslivet.

Vårt kulturarv har också en kommersiell potential. Digitaliseringen ger privata entreprenörer möjlighet att utveckla mobil- och webbtjänster som ytterligare ökar tillgängligheten. På så vis öppnas dörren till en helt ny informations-, kunskaps- och upplevelsemarknad med en tillväxtpotential som kan räknas i miljarder. Men det krävs politisk vilja för att sparka igång den processen.

Det mesta arbetet med att digitalisera arkivens och museernas innehåll ligger fortfarande framför oss. Det kostar visserligen pengar, men inte orimliga summor. Att digitalisera Europas hela ljudarkiv kostar ungefär lika mycket som att bygga tio mil motorväg. Runt 200 miljoner kr per år skulle kunna flyttas från arbetsmarknadspolitiken till kulturen för att säkra digitaliseringen. Det skulle lägga grunden för en både bredare och djupare kunskap om historien och samtidigt främja både turistnäringen och informationsmarknaden.

Många har idag tillgång till internet under semestern. Gör en enkel sökning på www.kringla.nu om ditt smultronställe, eller ditt favoritintresse. Kanske behöver du inte ens lämna hängmattan för att göra nya historiska upptäckter som väcker mersmak.

Karin Linder
Förbundsordförande DIK- akademikerfacket för kultur och kommunikation