I Heda utanför Ödeshög har schaktgrävning för en åskledare ändrat på historien. En gravhäll med ett flikkors på från 1000-talet har påträffats och höjt åldern på kyrkogården med 100 år. [ÖC]

http://www.corren.se/ostergotland/odeshog/?articleId=5393906