I Heda utanför Ödeshög har schaktgrävning för en åskledare ändrat på historien. En gravhäll med ett flikkors på från 1000-talet har påträffats och höjt åldern på kyrkogården med 100 år. [ÖC]

https://corren.se/nyheter/mjolby-boxholm-odeshog/gravfynd-i-heda-pekar-mot-tidig-trakyrka-5393906.aspx