Gravfynd i Heda pekar mot tidig träkyrka

I Heda utanför Ödeshög har schaktgrävning för en åskledare ändrat på historien. En gravhäll med ett flikkors på från 1000-talet har påträffats och höjt åldern på kyrkogården med 100 år.

Läs artikeln på Östgöta Correspondenten

(2010-10-20)