Fiskelägen i Bohuslän, bankpalats i Göteborg, småländska glasbruk, Norrköpings industrilandskap, Stockholms ångbåtar, Bergslagens järnbruk och Norrbottens kraftverk …

Fånga platsen skildrar över tusen platser runt om i Sverige som speglar vår ekonomiska historia från vikingatid till nutid. Till beskrivningar av byggnader, miljöer och museer läggs porträtt av entreprenörer – kvinnor och män, svenskfödda och invandrare. Här finns också en stor mängd bilder, fotografier, målningar och reklamtryck samt citat ur romaner och reseskildringar.

Vattendragen har haft stor betydelse för industrier, transporter och andra ekonomiska aktiviteter. Därför följer dispositionen det svenska vattensystemet. Guidningen börjar vid Krokstrand i norra Bohuslän och följer sedan kusten till Haparanda, med avstickare upp längs vattendragen.

Anders Johnson har varit chefredaktör för DN och skrivit ett stort antal böcker om näringslivshistoria. Han har under flera år rest sammanlagt 8 000 mil (motsvarande två varv runt jorden) för att samla material till denna guidebok.

– Min guidebok skiljer sig från andra guideböcker genom att lokalhistorien sätts in i ett ekonomisk-historiskt sammanhang, säger Anders Johnson.

Anders Johnson:
Fånga platsen. Guide till Sveriges företagsamma historia
SNS Förlag
Utkom 2008