Gustav III:s armé

Bokomslaget

Gustav III:s ryska krig utkämpades under tre sommarhalvår med början 1788. Det var sista gången Sverige på egen hand framgångsrikt förde krig mot en europeisk stormakt. Berömda är de svenska segrarna vid Valkeala och Svensksund 1790.

Hela Sverige var engagerat, men kriget utkämpades på finsk mark. På slagfältet stred man på linje med gevär och fällda bajonetter – som i slaget vid Valkeala. Arméns flotta utkämpade samtidigt de största sjöslag som någonsin ägt rum på Östersjön, med innovativa fartygstyper som byggts industriellt vid främst varvet i Karlskrona. Mest berömt är slaget vid Svensksund. Kriget rymde även svenska false flag-operationer och ett högt inrikespolitiskt spel.

Gustav III:s armé presenteras här i sin helhet med fokus på vapen och de gustavianska uniformerna, kungliga såväl som manskapets, och sätts in i sitt sammanhang – i ett dramatiskt skede i både Sveriges och Europa historia.

Martin Markelius är föremålsantikvarie, verksam vid Armémuseum sedan 2006, där han ansvarar för museets stora samlingar av uniformer. Han har särskilt studerat den svenska arméns uniformer och utrustning under den gustavianska epoken.

Martin Markelius:
Gustav III:s armé
Medströms Bokförlag
Utkom 2020