Människor och djur i medicin och samhälle förr och nu

Bokomslaget

I boken Humanimalt möts humanmedicin och djurmedicin i en rad aktuella historiska fallstudier. En rad forskare skriver  – både roande och oroande – om epidemier, vaccination och dissektion, om mat, medicin och bot ur historiskt och nutida perspektiv. De sätter in välkända fakta i nya sammanhang, visar på oväntade samband och ställer angelägna frågor. Boken handlar om vår relation till djur för olika syften, och handlar därmed också om vår relation till oss själva.

”I ett vidgat perspektiv kan boken Humanimalt alltså ses som en One Health-inspirerad historieskrivning av förhållanden mellan människors och andra djurs hälsa och ohälsa, om hur förhållandet mellan humanmedicin och veterinärmedicin utvecklats, och ytterst om de historiskt betingade relationerna mellan människor, andra djur och deras ekosystem. Boken vänder sig till en bred läsekrets bland såväl professionella yrkesutövare som en intresserad allmänhet”, skriver läkaren Martin Holmberg och etnologen Britta Lundgren i förordet.

Bokens författare är Lars-Erik Appelgren, Henrik Björck, Elin Björk, Motzi Eklöf, Marianne Elvander, Ann Gustavsson, Cecilia Jernberg, Maria Josephson, Marie Clark Nelson, Christer Nordlund, Charles Olsson, David Thorsén, Alexandra Waluszewski och Johanna Widenberg.

Motzi Eklöf (redaktör):
Humanimalt. Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu
Exempla Förlag
Utkom 2020