Raoul Wallenberg – en biografi

Den 4 augusti 2012 är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. I Raoul Wallenberg. En biografi berättar Bengt Jangfeldt ingående historien om Raoul Wallenbergs liv. Om uppväxten utan far, studierna, åren utomlands, utanförskapet i släkten, tiden i Budapest, arresteringen och försvinnandet i Sovjetunionen.

Det är berättelsen om en ung man som växer upp i en privilegierad miljö och inom en familjedynasti med högt ställda förväntningar – en familjedynasti som inte vill acceptera honom. Om en måttligt framgångsrik affärsman som i andra världskrigets slutskede av UD och amerikanska regeringen skickas på ett livsfarligt uppdrag till Budapest, där hans initiativförmåga och organisationstalang gör att 10 000 judar räddas undan deportation och död.

Med stöd i tidigare outnyttjat källmaterial klarlägger Bengt Jangfeldt omständigheterna kring Wallenbergs arrestering och bakgrunden till sovjetledningens beslut att häkta och bortföra den svenske diplomaten.

I denna Wallenberg-biografi skildras för första gången även hans barndom och uppväxt och det komplicerade spelet kring hans ställning inom Wallenbergdynastin på 1930-talet. Bengt Jangfeldt är den första som fått tillgång till Wallenbergarkivet. En stor del av bilderna i boken är aldrig tidigare publicerade.

Bengt Jangfeldt, född 1948, är docent i slaviska språk, författare och tidigare redaktör för tidskriften Artes. Han har givit ut ett flertal böcker om rysk litteratur, samt bland annat Drömmen om San Michele. En resa i Axel Munthes fotspår och En osalig ande. Berättelsen om Axel Munthe.

Bengt Jangfeldt:
Raoul Wallenberg. En biografi
Wahlström & Widstrand
Utkom 2012