Gustav III:s divan på Stockholms slott

Bokomslaget

Divanen var konstnären Louis Masreliez första kungliga inredningsuppdrag för Gustav III. Divanens förmak var stilbildande och utgör en av de första målade interiörerna i Sverige i den sengustavianska stilen. Ursula Sjöberg berättar här om det unika och exklusiva lilla rummets tillkomst och historia, dess inredningar och om förmakets avgörande betydelse för inredningskonstens utveckling i Sverige.

Gustav III:s divan på Stockholms slott är illustrerad med ett stort antal ritningar av Louis Masreliez och med nytagna bilder av den befintliga inredningen, liksom av de högklassiga möbler och inredningsföremål som fanns i rummen och som fortfarande finns bevarade i de kungliga samlingarna.

Boken är nummer 19 i serien Skrifter från Kungl. Husgerådskammaren.

Ursula Sjöberg är fil.dr i konstvetenskap och skrev sin avhandling om arkitekten Carl Christoffer Gjörwell (1766–1837). Hon har varit intendent vid Kungl. Husgerådskammaren och dessförinnan vid Stockholms auktionsverk och Bukowskis med äldre måleri som specialitet. Hon har framför allt studerat och skrivit om konsthantverk och inredningskonst från 1700-talet och det tidiga 1800-talet.

Ursula Sjöberg:
Gustav III:s divan på Stockholms slott. Louis Masreliez första interiör
Votum Förlag/Kungl. Husgerådskammaren
Utkom 2019