Berättelser ur Göta kanals historia

Deltog ryska krigsfångar i byggandet av Göta kanal? Blev kanalen omodern när järnvägen kom? Hur uppkom uttrycket ”skilsmässodiket”?

I Lyckans smala hav möter läsaren många människor vars liv på olika sätt präglats av Göta kanal: Margta Görsdotter, dalkullan som blev kanalarbetare, och sagoberättaren H C Andersen som reste på Göta kanal och skrev ner allt han såg.

I modern tid träder andra människor fram: Tage Danielsson som 1975 skrev visan som gett boken dess namn och dagens fritidsbåtsskeppare som håller kanalen levande.

Med hjälp av reseskildringar, tidningstexter, visor och historisk forskning berättar Johan Sievers om Göta kanals 200-åriga historia, från nationellt prestigeprojekt till en välanvänd transportled och slutligen ett stort turistmål.

Johan Sievers är journalist och slussvärd på Göta kanal.

Johan Sievers:
Lyckans smala hav. Berättelser ur Göta kanals historia
DIBB Förlag
Utkom 2024