Krutrök över Jämtland

De skansar som stod i centrum för striderna finns kvar i ovanligt stort antal i Jämtland. De var på sin tid högst moderna fortifikationer med timmerförstärkta jordvallar, vallgravar, palissader, skyttevärn och förläggningsbyggnader. Idag är skansarna inbäddade i ett mäktigt täcke av gräs och mull. Skansvallar och vallgravar har sjunkit samman och alla byggnader är borta. Merparten av skansarna vårdas emellertid genom årlig markskötsel. Länsmuseet, hembygdsföreningar; länsstyrelse m.fl. är engagerade i detta arbete.

Det har tidigare forskats förvånansvärt lite om de jämtländska skansarna. Den som dock har ägnat sig åt dem de senaste åren är Erik J Bergström i Östersund. Med Krutrök över Jämtland lägger han nu fram resultaten av ett omfattande arkivarbete, där han systematiskt har gått igenom svenska, danska och norska arkiv på jakt efter uppgifter om skansarna i Jämtland. Resultatet har blivit att vi kan ta del av åtskilligt material som tidigare inte varit känt, t.ex. ett tjugotal tidigare opublicerade kartor och ritningar, bl.a. av Fale Burman.

Erik J Bergström har vävt in alla nya och gamla fakta om skansarna i ett historiskt händelseförlopp, som gör att läsaren får ta del av Jämtlands krigiska århundraden, sett ur ett nytt perspektiv.

Erik J Bergström:
Krutrök över Jämtland. Skansarnas intressanta historia
Jamtli Förlag
160 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2001