Hällristningseldsjäl får förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas i år ut till Bertil Nordin, som i mer än tjugo år varit engagerad i Nämforsens hällristningsområde. Medaljen tilldelas personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården. Bertil Nordin har med stort engagemang och på många olika sätt spridit kännedom om och utvecklat Nämforsens hällristningsområde.

Bertil Nordin har arbetat för Stiftelsen Nämforsen sedan början av 1980-talet. Därmed har han varit engagerad i utvecklingen av Nämforsens hällristningsområde i mer än tjugo år. Arbetet har burit frukt på många sätt. Ett samarbete har startats med Umeå Universitet och deras forskningsprojekt kring hällbilder i Norrland. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Länsmuseet Västernorrland har Bertil Nordin även varit engagerad i projektet ”Adoptera ett framtidsminne”, där han utvecklat det pedagogiska arbetet med Näsåkers skola. Under 2004 har Stiftelsen Nämforsen fått tillgång till den fastighet som kallas Vattenfallsvillan, där Bertil Nordin nu bygger upp ett kunskaps- och forskningscenter kring hällbilder i Norrland.

Bertil Nordin har genom sitt stora engagemang, uthållighet och breda kompetens varit den drivkraft som behövts för att placera Nämforsens unika hällristningsområde på den regionala, nationella och internationella kartan. Hans medverkan inom hällbildningsprojektet RANE har bidragit till att inlemma Stiftelsen Nämforsen i ett nätverk av miljöer och kollegor i Europa.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj instiftades 1981. Bertil Nordin kommer att ta emot medaljen vid Riksantikvarieämbetets årliga höstmöte i Stockholm den 2 december.

(2004-11-28)