Hildebrandspriset till Torun Zachrisson

Torun Zachrisson, docent i arkeologi vid Stockholms universitet, fick vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte ta emot Hildebrandspriset för ”förtjänstfullt arbete inom nordisk arkeologi”.

Hildebrandspriset kom till 1934. Då donerades 15 000 kronor till Fornminnesföreningen till minne av riksantikvarierna Bror Emil Hildebrands och sonen Hans Hildebrands banbrytande, vetenskapliga insatser främst inom nordisk arkeologi och medeltidsforskning. Priset delas ut årligen till en eller flera pristagare för ”förtjänstfullt arbete inom ämnena nordisk arkeologi och medeltidsforskning, inklusive numismatik”. Fornminnesföreningens styrelse jämte Riksantikvarien beslutar vem som skall få priset.

Torun Zachrissons intresseområde är järnålderns och den tidiga medeltidens arkeologi. I sin doktorsavhandling behandlade hon runstenar och de vikingatida skatterna i Uppland och Gästrikland, som hon såg som gränsmarkeringar i landskapet. Bland hennes forskningsinsatser kan nämnas arbeten om runstenar med kyrkliga kontexter, äldre föreställningar om landskap och fornlämningar, samt frågor kring religionen.

Torun Zachrisson är den 54:e pristagaren.

De senaste pristagarna
2005 Christian Lovén
2004 Birgit Arrhenius
2003 Inger Estham
2002 Ingmar Jansson
2002 Noel Broadbent
2001 Jan Svanberg
2000 Mats Burström & Anders Carlsson
1999 Gunilla Åkerström-Haugen
1998 Ulf Erik Hagberg
1997 Mereth Lindgren
1996 Björn Ambrosiani
1995 Lars Sjöberg & Ursula Sjöberg
1994 Agneta Lundström
1993 Lars O. Lagerqvist
1992 David Damell & Gustaf Trotzig
1991 Åke Nisbeth
1990 Klas Göran Selinge & Peter Sawyer
1989 Anna Nilsén & Peter Sjömar
1988 Stig Welinder
1987 Sven Axel Hallbäck & Peter Tångeberg
1986 Evert Baudou & Hans Andersson
1985 Erland Lagerlöf & Marian Rittsel-Ullén
1984 Märta Strömberg
1983 Lennart Karlsson
1982 Brita & Mats P. Malmer
1981 Gunnar Svanström
1980 Åke Hyenstrand
1979 Carl Otto Nordström
1978 Anders W. Mårtensson
1977 Bengt Cnattingius
1975 Ragnhild Boström
1974 Erik Nylén
1973 Ivar Andersson & Armin Tuulse
1972 Bengt Söderberg & Mårten Stenberger
1970 Andreas Lindblom & Andreas Oldeberg

(2010-05-04)