Hallwylska museets samlingar digitaliserade och sökbara

Katalogverket på Hallwylska museet. Foto: Erik Lernestål

Katalogverket på Hallwylska museet. Foto: Erik Lernestål

Nu kan ännu fler få möjlighet att ta del av Hallwylska museets samlingar och fördjupa sig i palatsets historia. Nyligen avslutades arbetet med att digitalisera det omfattande katalogverk som husets ägarinna, Wilhelmina von Hallwyl, lät sammanställa över alla sina föremål i huset.

– Det känns fantastiskt att nu kunna sprida originalkatalogen över den Hallwylska samlingen digitalt, helt i linje med Wilhelmina von Hallwyls önskan om att göra samlingen känd. Efter att tidigare ha öppnat den moderna museikatalogen, en samlingsdatabas, tar vi nu steget vidare och öppnar den första dokumentationen av alla museets föremål, säger Magnus Hagberg, överintendent för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Redan mycket tidigt bestämde sig Wilhelmina von Hallwyl för att hennes stora samling, liksom huset med alla möbler och alla de vardagliga föremål som användes, skulle bevaras för eftervärlden. Hennes livs stora projekt blev att skapa Hallwylska museet. En hel stab av anställda hjälpte henne att katalogisera, beskriva, fotografera och märka föremålen.

Allt, precis allt, i huset märktes och katalogiserades – från kavlar, kastruller och vinflaskor i köket till ovärderliga konstskatter i målerisamlingen. Liksom personalens arbetskläder, hela familjeföretagets affärsarkiv och en bit av grevens mustasch. Föremålen katalogiserades med en bild, en utförlig beskrivning och proveniens. Arbetet, som påbörjats 1906, resulterade i en 78 band stor katalog över hela samlingen.

Katalogverket trycktes mellan 1926 och 1956 i ett hundratal exemplar som sedan skickades till bibliotek runt om i världen. Wilhelminas tanke var att på så sätt skulle kunskapen om samlingarna och hennes livsverk alltid finnas kvar – även om något hände med huset. Nu, 100 år senare, har museet tagit vid där Wilhelmina slutade och digitaliserat och tillgängliggjort katalogverket på nätet. Här kan man söka på specifika ord och förkovra sig i hur ett museum skapades vid förra sekelskiftet.

(2017-04-23)