För 25 år sedan hittades ett litet blyföremål i en trädgård i Lomma. Fyndet, som liknade ett mynt, lades undan och glömdes bort. Nu har det visat sig vara ett påvligt sigill från 1100-talet. [Skånskan]

https://www.skd.se/2010/04/14/platbit-i-jorden-var-pavligt-sigill/