Handelns roll för Sverige genom tiderna

Internationell handel har alltid varit viktigt för Sverige. Skillnaden är mest att det handlat om olika marknader och varierande typer av varor som blivit populära över tid, samt att skiftande tillgångar och valutor spelat en viktig roll för att genomföra handel. Världsbankens statistik för Sverige visar att majoriteten av landets import går till Tyskland, Norge, Finland, Danmark och USA medan exporten framför allt går till Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark och Storbritannien.

Själva betalningarna vid handel och arbete har skiftat genom åren. Mellan 1500-talet och slutet på 1800-talet så var den ovanligt att få betalt för arbete i rena pengar. Framför allt så var det varor som gavs ut under större delen av denna period.  Visste du att den svenska kronan skapades av Riksbanken först 1873, då den skandinaviska myntunionen ersatte riksdalern. Men fram till 1914 så var värdet för lokala kronor i Sverige, Norge, Danmark och på Island av samma värde. De kommande åren så låg dock växelkurserna mellan de tidigare nämnda skandinaviska länder på en jämlik nivå.

Euron etablerades så sent som 1999 och har idag etablerat sig som världens näst största valuta, efter USD. Men många länder har fortfarande egna valutor, som Sverige, Norge och Danmark för att nämna några. Därför så är kommersiell valutahandel grundläggande för att bedriva internationell handel för svenskar. Samtidigt så är handel med valutor världens största marknadsplats, med en genomsnittlig omsättning på över $6.6 biljoner per dag enligt BIS undersökning från 16 September 2019. Detta är en uppgång med drygt 1.5 biljoner sedan förra mätningen som gjordes tre år tidigare. Behovet av valutahandel har varit svagt stigande på grund av handelsmönster, medan allt fler investerare och privatpersoner börjat handla för den potentiella vinstens skull. Med CFD’er så går det att satsa på en viss valuta med mellan 5 och 25 gångers belåning, vilket möjliggör väldigt stora svängningar.

Forex trading i Sverige används även för att täcka internationell handel som ska betalas i lokal valuta, vilket har ökat rejält de sista 50 åren. De största varorna som användes inhemskt och även det som exporteras från Sverige de senaste 400 åren betalades först med hjälp av byteshandel. Jordbruk var den huvudsakliga sysselsättningen på medeltiden, där potatis och sockerbetor var två av grundpelarna för handeln. Ifall du istället tillverkade kläder, så gick det att byta några säckar potatis mot en tröja eller klänning. Idag så är byteshandeln framför allt utbytt mot eBay, Blocket och Amazon. De största exportvarorna för Sverige är maskiner och transportmedel (40,7 %), kemiska produkter (12,2 %), diverse färdiga varor (8,4%), bränslen, smöroljor och el (8 %), råvaror förutom bränsle (6,6 %), livsmedel, djur och drycker (6,2 %) enligt SITC.

Hanseförbundet eller Hansan som det också kallas, var ett förbund mellan olika nordeuropeiska städer runt Östersjön och Nordsjön. Den mest kända svenska handelsstaden under medeltiden var Visby, samtidigt som Bergen var betydelsefull i Norge och Lübeck och Hamburg spelade betydande roller i Tyskland.

Dagens organisationer som stödjer handel jobbar på lite olika sätt. Den första viktiga internationella handelsorganisationen är WTO. Här försöker man hantera globala regler för handel mellan olika nationer, vilket blivit allt svårare på sistone med president Trumps impulsiva ändringar och krav på nya handelsregler. Den 62-åriga brasilianaren Roberto Azevêdo, generaldirektör för WTO, hanterar handelsdispyter och försöker säkerställa att handel sker så smidigt, förutsägbart och fritt som möjligt. WTO:s avtal täcker varor, tjänster och immaterialrätt.

En svårighet för internationell handel utanför EU kan vara skillnader i standarder och regler. Som tur är så finns ISO.org som ger specifikationer för produkter, tjänster och system för att underlätta granskning av kvalité och säkerhet, men även effektivitet. ISO har ett system som täcker in över 22 800 olika internationella standarder i skrivande stund (oktober, 2019). Deras regler omfattar in nästan alla industrier, från mat till säkerhet, från teknologi till jordbruk och hälsa.

För att hjälpa länder i kris så finns vidare IMF. Detta är en annan aktuell organisation med ett ädelt syfte. Organisationen jobbar med att förbättra global tillväxt, samarbete och stabilitet, samt att höja sysselsättningen och levnadsstandarder världen över. IMF’s mål innefattar även en hållbar ekonomisk tillväxt och de arbetar även hårt för att minska fattigdom.

OECD är en annan viktig organisation med välbefinnande för alla i fokus. Deras mål är utforma politik som främjar välstånd, jämlikhet och möjligheter, oavsett var i världen du växer upp. I nära samarbete med FN så lyfts klimatförändringar fram. Det krävs troligen avsevärt högre skatter på fossila bränslen för att minska de ständigt ökande luftföroreningarna i många delar av världen.