Katedralen i Västerås

Bokomslaget

Det har länge saknats ett bokverk om Västerås domkyrka. Nu ger Sveriges främste arkitekturhistoriker Fredric Bedoire rättvisa åt denna märkliga katedrals historia.

Bedoire låter människor och skeenden i det omgivande samhället från 1200-talet till idag samspela med byggnaden, enskilda inventarier och konsten. Den gotiska katedralens ovanligt komplicerade byggnadshistoria och dess sakrala konst av hög europeisk klass behandlas i ett samhällshistoriskt perspektiv. Medeltidens lyskraft i altarskåp, textilier och dokument avspeglar biskopars täta kontakter med Europa, de storpolitiska spelen och inte minst närheten till gruvornas rikedom i Bergslagen.

På 1600-talet träder biskopen Johannes Rudbeckius fram som religiös, social och kulturell förnyare med domkyrkan som centrum i en dynamisk lärdomsmiljö. Tre restaureringar under perioden 1860–1960 ger Västerås domkyrka ytterligare en betydelsefull plats i svensk arkitekturhistoria, knuten till olika skeden i industrisamhällets historia.

Katedralen i Västerås är en dramatisk berättelse om hur kristen, religiös åskådning och ritual förändras under skilda ekonomiska, politiska och sociala villkor. Kyrkohistorien vävs samman med arkitektur- och konsthistoria, ekonomisk historia och inte minst ett spännande persongalleri med människor av vitt skilda slag: kungar och biskopar, borgare och bergsmän, arkitekter, konstnärer och hantverkare.

Till lite mer uppseendeväckande nyheter är att Erik XIV:s stiliga nyantika marmorsarkofag är ritad av Gustav III:s favoritarkitekt Louis Jean Desprez och med största sannolikhet ämnad åt kungen själv.

Fredric Bedoire är professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och hedersledamot i Konstakademien. Han har skrivit över trettio böcker, bland annat Stockholms byggnader. Arkitektur och stadsbildGuldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige och Villastan. En sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit. Han har belönats med Stora Fackbokspriset och Stora historikerpriset samt Konungens guldmedalj i tolfte storleken för sina ”framstående insatser inom svenskt akademiväsende och som arkitekturhistoriker”.

Fredric Bedoire:
Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2019