Kloster från 1100-talet funnet av markradar

Utsnitt ur Gerhard von Burmans teckning av tecknade av Övedskloster 1680. Rester av klosteranläggningen syns till vänster.

Utsnitt ur Gerhard von Burmans teckning av tecknade av Övedskloster 1680. Rester av klosteranläggningen syns till vänster.

Vid en markradarundersökning på Övedskloster utanför Sjöbo har en unika upptäckt gjorts. På omkring en meters djup syntes koret och absiden av kyrkan i klostret från 1100-talet. En 350 år gammal teckning gjorde fyndet möjligt.

Länsstyrelsen Skåne beställde markradarundersökningen i samband med markarbeten på Övedskloster utanför Sjöbo.

– Vi vet att det har funnits en stor klosteranläggning på den här platsen, men inte var den låg, eller om något fanns kvar. Därför använde vi tillfället när det skulle grävas vid borggården i samband med en butiksstart. Länsstyrelsen beslutade att köpa en markradarundersökning, berättar Anders Rosendahl, antikvarie på Länsstyrelsen Skåne.

Under medeltiden fanns ett flertal klosteranläggningar i Skåne, viktiga kulturcentrum på sin tid. Klostren försvann i samband med reformationen. Ett fåtal lämningar finns kvar idag, men i Övedskloster har inga spår av klostret varit synliga.

Undersökningen gjordes av Arkeologerna från Statens historiska museer. Två olika områden valdes ut. Ett där de planerade markarbetena skulle göras, ett annat med hjälp av ett tryck av en teckning som förvarades på Övedskloster.

– Teckningen gjordes 1680 av en kartograf och tecknare som hette Gerhard von Burman, som under det här året gjorde ett antal teckningar av skånska herrgårdar. På teckningen från Övedskloster syns en stor ruin av den ursprungliga klosterkyrkan nära slottet. Med stöd av ruinens placering på teckningen och besök på platsen valde vi ut ett andra undersökningsområde, berättar Anders Rosendahl.

Just på den platsen dök konturerna av en byggnad upp, sannolikt klosterkyrkans kor och absid (toppen av altarrummet) vid skanningar av markskikten på en knapp meters djup.

– Det är högst sannolikt att kyrkobyggnaden är bevarad och fortsätter under dagens mur in över borggården till Övedsklosters slott, säger Bengt Westergaard på Arkeologerna.

– Det är otroligt spännande att veta att vi har hittat lämningarna av kyrkan till det här klostret som byggdes på 1100-talet. Det finns ingen anledning att sätta igång att gräva ut borggården, men nu vet vi var ruinen finns. Vi har ett bra planeringsunderlag, till hjälp vid framtida markarbeten för att undvika fornlämningen, säger Anders Rosendahl.

(2019-10-01)