Hans Järta

Hans Järta (1774–1847) är en av de personer som bäst speglar den turbulenta tid då grunden läggs till det moderna Sverige. Han var en av ”1809 års män” som ur nederlag och militärkupp banade väg för en fredlig och framgångsrik omvandling av samhället.

Järta var motståndsman, satiriker och publicist. Han var finansminister, medlem av Svenska Akademien, landshövding i Dalarna, historiker och riksarkivarie i Uppsala. Han intog en ledande position vid statskuppen 1809 och blev huvudförfattare till den nya regeringsform som skrevs i ett rasande tempo.

Gunnar Petri har skrivit den första moderna biografin över Hans Järta – en självständig intellektuell men också stridbar polemiker. Förutom som författare av regeringsformen 1809 har Järta blivit ihågkommen för att ha avsade sig sitt adelskap. Långt efter sin död blev han kvar i den historiska och politiska diskussionens centrum.

Gunnar Petri har tidigare varit statssekreterare, generaldirektör, VD för Stim och preses i Musikaliska Akademien. Han disputerade 2008 på avhandlingen Författarrättens genombrott och har skrivit flera böcker med populärvetenskaplig inriktning.

Gunnar Petri :
Hans Järta. En biografi
Historiska Media
Utkom 2017