Härkeberga kaplansgård

Härkeberga är en by med medeltida anor utanför Enköping i Uppland. Här ligger en välbevarad kaplansgård som Stiftelsen Nordiska museet i Stockholm har ägt sedan 1929. Gårdstypen är intressant som både prästhem och mötesplats för församlingen men också som jordbruk och bebyggelse.

Kyrkan och kaplansgården var de nav som årstiderna och kyrkoåret kretsade kring samtidigt som kaplanen var till hälften bonde. Sjutton träbyggnader grupperade kring en mangård och en fägård berättar om den sammansatta vardagen för äldre tiders lantpräster. Mangårdsbyggnaden har i dag en möblering som visar hur en lantpräst kunde bo på 1840-talet.

Härkeberga kaplansgård ingår i skriftserien om de slott och gårdar som Nordiska museet förvaltar. Tidigare i år utkom häftet om Svindersvik i Nacka utanför Stockholm.

Anders Carlsson (redaktör):
Härkeberga kaplansgård
Nordiska museets förlag
Utkom 2020