Hundra år av humaniora i Lund

Vilka tankar har Pallas Athena? Vishetens gudinna, som föddes ur Zeus huvud, åkallades av dem som strävade efter kultur, lärdom och förnuft. Hennes hjälmförsedda huvud blev också emblem för Vetenskapssocieteten i Lund när den bildades 1920. Societeten, som har till uppgift att främja humanistisk forskning, firar sitt hundraårsjubileum 2020.

Bidragen i jubileumsboken I Pallas Athenas huvud visar på de mångfacetterade forskningsperspektiven inom humaniora. De behandlar utvecklingen i några discipliner och vetenskapliga samarbeten mellan ämnena, samt också humanioras samverkan med andra kunskapsorganisationer och kunskapsintressen, det som brukar kallas det omgivande samhället.

Essäerna spänner över fem teman: Vetenskapssocietetens historia, Humanioras värde, Humaniora i samhället, Humaniora och konstarterna samt Humanioras nya horisonter.

David Dunér, Sten Hidal, Bibi Jonsson & Henrik Rahm (redaktörer):
I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora
Vetenskapssocieteten i Lund/Makadam Förlag
Utkom 2020