Två reseberättelser från 1840-talets Europa

Flickan och löjtnanten bygger på två dagböcker från en Europaresa 1845–1846, med start i Kristianstad och som leder ända ner till Neapel. Tack vare en lycklig slump dök båda dokumenten upp från det förflutna och hamnade på historikern Gunnar Dahls bord. Nu återger han delar av dagböckernas innehåll, tillsammans med målande beskrivningar av Europa vid mitten av 1800-talet.

Detta är en berättelse om de nordiska resenärernas fascinerande möten med stora städer och andra kulturer och om resandets umbäranden och upptäckter. Parallellt med dessa löper berättelsen om hur författarens skrivprocess tar nya vändningar och hur boken till slut växer fram.

Gunnar Dahl:
Flickan och löjtnanten. Två reseberättelser från 1840-talets Europa
Historiska Media
240 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i april 2000