Heléne Lööw chef för Forum för levande historia

Regeringen har i dag beslutat att utnämna historikern Heléne Lööw som överintendent och chef för Forum för levande historia som startar sin verksamhet den 1 juni nästa år. Heléne Lööw kommer redan den 1 november att gå in som ordförande i kommittén som förbereder starten av den nya myndigheten.

Heléne Lööw är 41 år och forskare vid Brottsförebyggande rådet. Hon är fil.dr i historia och har tidigare varit verksam vid universiteten i Göteborg och Stockholm (Centrum för invandrarforskning). Hennes forskning har huvudsakligen rört nationalsocialism, rasism och antisemitism i ett historiskt perspektiv. Hon har publicerat böckerna Hakkorset och Wasakärven (1990) och Nazismen i Sverige 1980–1997 (1998), samt ett stort antal artiklar i svenska och internationella sammanhang.

Hon har varit ledamot i en rad utredningar, bl.a. i Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld och Kommissionen för judiska tillgångar i Sverige vid tidpunkten för andra världskriget. Hon är även ledamot i styrelsen för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och Sveriges representant i styrelsen för European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC).

Forum för levande historia skall vara ett nationellt forum med uppdrag att främja arbete med frågor om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande historia kommer att vara lokaliserad till Stockholm.

(2002-10-31)