Hundraåriga Bygd och Natur trycks inte längre

Efter drygt hundra år som papperstidning har Sveriges hembygdsförbunds tidning Bygd och Natur flyttat ut på webben. Nu ska den nationella kulturarvspolitiken och de ideellas villkor hamna i fokus.

– Tidningen bevakar myndigheters och politikens beslut och hur de påverkar hembygdsföreningar och andra ideella kulturarvsverksamheter. Som landets största kulturmiljöorganisation vill Sveriges hembygdsförbund peka på utmaningar för de aktörer som på frivillig basis arbetar med att ta tillvara kulturarvet, säger tidningens redaktör Jenny Damberg.

Bygd och Natur började ges ut 1920 och hette Tidskrift för hembygdsvård fram till 1939. Under de hundra år som passerat har tidningens fokus varierat. Det har handlat om allt från byggnadsvård och arkitektur till miljöfrågor och samhällsplanering. Tidningen har främst hittar läsare bland hembygdsrörelsens medlemmar och betalande prenumeranter. Nu blir den gratis och öppen för alla.

– Våra läsare kan ta del av tidningens artiklar utan att behöva prenumerera. Däremot kan man få nyhetsbrev med det som är nytt på sajten, säger Damberg.

I en Novusundersökning som gjordes förra året ansåg 9 av 10 att det är viktigt att engagera sig i det som händer på platsen där man bor. Runt 7 av 10 kunde tänka sig att engagera sig i arbete med lokalt kulturarv.

– Intresset för kulturarv är stort. Många uppskattar miljöer som bär på en historia. Dessutom är kultur och kulturarv viktiga reseanledningar för tillresta besökare och turister. Faktum är att hembygdsrörelsen lockar ungefär lika många besökare som de regionala museerna, runt 3,5 miljoner, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Hur ser då framtiden ut för hembygdsrörelsen?

– Trots det stora intresset visar årets medlemssiffror att antalet medlemmar fortsätter att minska. Vad det beror på är svårt att sia om. Men vi tror att det är viktigt att bredda perspektiven och lyfta frågor som intresserar många. Och här är tidningen ett viktigt verktyg, säger Nordwall.

(2024-03-15)

Se även Positiva siffror för hembygdsrörelsen (2023-03-29)